İade Şartları

1- Getpaym.com, mağaza ve ödeme alt yapısı hizmeti sunan tüzel bir kişiliktir. Getpaym.com aracılıyla ile yapılan alışveriş işlemlerinde iki tarafın güvenli bir ticaret gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sebeple Getpaym.com, sunduğu mağaza hizmeti üzerinden satıcı ile alışveriş yapan alıcı arasındaki hüsümetlerde karar verici taraftır. Bunun dışında alıcıya karşı güvenli bir ticaret ortamı yaratmaktan başka bir sorumluluğu yoktur.

2- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alış verişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- Getpaym.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan Getpaym.com sorumlu değildir. Getpaym.com tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle sadece hizmet aracısı olan Getpaym.com tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler. 

4- Getpaym.com tarafından sunulan. Getpaym hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5- Getpaym.com tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir. 

6- Getpaym.com tarafından sağlanan mağaza alt yapısı üzerinden satış yapan mobil ve bilgisayar oyunlarının kayıt ve şartları dışında yapılan altın alışverişi, güç artırıcı öğeler veya illegal kanallar kanalıyla yapılan diğer eylemler, oyuncu hesabının kapatılmasına yol açabilir böyle bir durumun ortaya çıkması iade hakkı doğurmaz. Oyuncu, oynadığı oyundaki kuralları dikkate alarak Getpaym aracılığı ile sunulan mağazalardan alışveriş yaptığını peşinen kabul eder.

7- Getpaym.com aracılığı ile sunulan hizmetlerin varsa süreleri, yoksa ihtiyari olarak azami sürenin 7 gün kabul edilmesi şartı ile alınan mâl ve hizmetlerin belirtilen süreler içerisinde sağlanamaması / eksik sağlanması durumunda ödeme yapanın iade talep hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda karar verici taraf Getpaym'dir. Getpaym'in aldığı karar; varsa satıcı ve ödeme yapan tarafından peşinen kabul edilir. 

Getpaym.com

Getpaym ile bireysel veya kurumsal olarak müşterilerinizden kolay satış linkleri ile ödeme alabilir, mağazanızı api yöntemi ile web sitenize entegre ederek müşterilerinize kartla tek çekim veya taksitli olarak ödeme seçeneği sunabilirsiniz.

Firmamız BDDK tarafından lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşları ile iş ortaklığı yapmaktadır.

İletişim

Bize Ulaşın

<